Leasing konsumencki

Leasing konsumencki jest to usługa finansowa, w której właściciel przedmiotu (leasingodawca) użycza klientowi (leasingobiorcy) przedmiot, za który ten płaci comiesięczne raty. 

W przypadku tej formy leasingu klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Jak to wygląda w praktyce?

W przypadku leasingu konsumenckiego obowiązuje identyczne procedury jak w przypadku leasingu dla firm:

  • umowa podpisywana jest na określony czas
  • klient uiszcza opłatę wstępną
  • na zakończenie może wykupić przedmiot na własność

Przez cały okres trwania umowy leasingodawca jest właścicielem przedmiotu i to on ponosi ryzyko z nim związane opłaca ubezpieczenia, liczy się z tym, że klient odstąpi od umowy lub nie zechce wykupić przedmiotu po jej zakończeniu.

Forma własności ma również znaczenie w przypadku kradzieży lub zniszczenia przedmiotu. Ewentualne ubezpieczenie wypłacane jest leasingodawcy a nie klientowi (Chyba, że umowa stanowi inaczej). 

© LeasingKalkulator.net 2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Wczywywanie...
26