Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest to obowiązkowe świadczenia na rzecz państwa uzależnione od dochodu i poniesionych kosztów. Opodatkowaniu podlegają zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Obniżanie podatków

Podstawą opodatkowania jest różnica dochodu i poniesionych kosztów. Zwiększenie kosztów działalności prowadzi więc do obniżenia podstawy opodatkowania. Do kosztów zaliczyć można m.in.

  • wydatki na zakup sprzętu
  • koszty finansowe związane z zakupem środków trwałych (raty leasingowe, odsetki, amortyzacja)
  • pensje pracownicze
  • opłaty licencyjne
© LeasingKalkulator.net 2011-2022 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Wczywywanie...
34