Środek trwały

Środek trwały jest to składnik rzeczowy aktywów firmy. Aby móc zaliczyć przedmiot do środków trwałych musi spełniać on następujące cechy:

 • czas użytkowania powyżej roku
 • musi być rzeczą
 • musi być użytkowany na potrzeby przedsiębiorstwa

Przykłady

 • maszyny i urządzenia
 • środki transportu
 • nieruchomości

Wycena środka trwałego

Wycena środka trwałego może odbywać się wg jednego z poniższych kryteriów:

 • cena zakupu
  koszt zakupu pomniejszony o koszt rabatów i upustów
 • ceny nabycia
  koszt zakupu powiększony o koszty poboczne takie jak dowóz, montaż, szkolenie
 • koszt wytworzenia
  składa się z kosztów bezpośrednich (surowce, pensje dla pracowników) oraz pośrednich (odsetki od kredytu)
 • wartości rynkowej
  określana jest na podstawie ceny podobnego towaru
 • wartości godziwej
  kwota po jakiej obie strony zgadzają  się zawrzeć transakcję na prawach transakcji rynkowej

 

© LeasingKalkulator.net 2011-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Wczywywanie...
148 ss