Leasing finansowy

Leasing kapitałowy, Leasing inwestycyjny

Leasing finansowy jest to oddanie przedmiotu w użytkowanie, w zamian za comiesięczne raty leasingowe. Przedmiot umowy znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy i może on mieć zagwarantowane prawo do przeniesienia własności po jej zakończeniu.

Umowa jest zawierana na czas krótszy niż naturalne zużycie.. Leasingobiorca zobligowany jest płacić miesięczne raty z tytułu użytkowania sprzętu, które składają się z części kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu.

Amortyzacja

W leasingu finansowym to klient rozlicza amortyzację.

To klient dokonuje odpisów amortyzacyjnych, gdyż przedmiot umowy znajduje się w ewidencji środków trwałych jego przedsiębiorstwa.

Umowa

Umowa może zawierać zapis gwarantujący przeniesienie praw własności przedmiotu na rzecz leasingobiorcy po zakończeniu jej trwania. Jednak przez cały okres jej trwania wynajmowany sprzęt znajduje się w ewidencji środków trwałych firmy. Zatem pełne ryzyko dotyczące dobra, koszty jego utrzymania i ubezpieczenia oraz związane z nim podatki i opłaty są ponoszone przez leasingobiorcę.

W skrócie:

  • przedmiot umowy zaliczany jest do środków trwałych firmy
  • klient rozlicza amortyzację
  • część odsetkowa rat jest kosztem uzyskania przychodu
  • przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy po zakończeniu umowy
  • cały podatek VAT jest płatny jest z góry

Czy wiesz, że...

Leasing finansowy podobny jest do kredytu, z tym że pożyczany jest przedmiot a nie kapitał.

 

© LeasingKalkulator.net 2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Wczywywanie...
22