Leasing operacyjny

Leasing usługowy

Leasing operacyjny jest to czasowe udostępnienie środka, bez przeniesienia prawa własności. Przedmiotem leasingu mogą być maszyny i urządzania np. samochód lub sprzęt komputerowy.

Umowa jest zawierana na okres krótszy niż okres naturalnego zużycia. Leasingobiorca zobligowany jest płacić miesięczne raty z tytułu użytkowania sprzętu, które to stanowią koszt uzyskania dochodu.

Amortyzacja

W leasingu operacyjnym klient nie rozlicza amortyzacji.

Przedmiot umowy formalnie jest własnością leasingodawcy. Klient nie rozlicza więc amortyzacji, jest ona rozliczana po stronie leasingodawcy.

Umowa

Umowa pozwala na jej unieważnienie przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do przedterminowego odstąpienia od umowy i zwrotu sprzętu. Ponadto klient nie ma obowiązku wykupienia przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Te cechy sprawiają, że ryzyko związane z leasingiem niemal w całości leży po stronie leasingodawcy.

W skrócie:

  • przedmiot umowy zaliczany jest do środków trwałych leasingodawcy
  • klient nie rozlicza amortyzacji
  • cała rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
  • leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego odstąpienia od umowy
  • klient nie jest zobowiązany do wykupu przedmiotu
  • podatek VAT jest płatny wraz z każdą ratą leasingową
© LeasingKalkulator.net 2011-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności.
Wczywywanie...
21